begeleiding individueel
Als u een persoons gebonden budget (PGB) heeft voor uw kind met de indicatie ‘begeleiding individueel’, kunt u de begeleiding hieruit betalen. Als u dat wilt schrijf ik een verslag waaruit blijkt aan welke ontwikkeldoelen ik met uw kind heb gewerkt. Hiermee kunt u de betaalde zorg verantwoorden.

Tarief voor 2017: als uw kind op vaste tijden komt, meerdere uren achter elkaar
€29,- per uur
Op pgb zorg wordt geen btw geheven. Betaalt u zelf? Dan komt er 21%btw bij.

tuintherapie kinderen
Individuele therapie voor kinderen kan helaas niet vanuit PGB gelden betaald worden.

prijzen voor 2017
sessie van 1,5 uur                    €60,- inclusief btw
strippenkaart van 5 sessies  €275,- inclusief btw

kennismakingsgesprek is gratis