Buiten Zijn biedt individuele begeleiding na school voor kinderen die bijzondere begeleiding nodig hebben. Ze zitten bijvoorbeeld op het speciaal onderwijs. En het is belangrijk voor ze dat ze na schooltijd niet nog langer in een groep hoeven te zijn. De opvang is nodig omdat de ouders werken of om de ouders of de andere kinderen uit het gezin te ontlasten. Zo werk ik bijvoorbeeld met kinderen met autisme, ADHD, ADD, gedragsproblemen of sociaal emotionele problemen.

Losse dagen of dagdelen in de vakantie kunnen in overleg. Afhankelijk van waar jullie wonen en waar je kind op school zit, haal ik hem of haar van school. Dit bekijken we in overleg. De tuin is tussen Utrecht en Nieuwegein in. Een groene omgeving heeft ook een stress verlagend effect op kinderen. Onderzoek door Agnes van den Berg heeft aangetoond dat kinderen met ADHD zich veel beter concentreren in een natuurlijke buiten omgeving. In een tuin blijken deze kinderen zelfs beter te presteren dan in een ‘prikkelarm’ lokaal.