warm         welkom          betrokken          niet oordelend           vertrouwenwekkend

Waar het mij om gaat is dat je natuurlijke vermogen tot herstel weer beschikbaar komt. Beseffen dat je onderdeel bent van de natuur, helpt daarbij. Ik help je weer met liefde kijken naar de prachtige mens die je bent.

Ik ben opgeleid als creatief therapeut (hbo). Spel en creativiteit zijn mooie manieren om jezelf zichtbaar te maken en om in beweging te komen. Ik heb na mijn opleiding een jaar in Costa Rica gewerkt als creatief therapeut en trainer. Ik werd daar ziek, en ik heb jaren met ernstige klachten van chronische vermoeidheid geleefd. In mijn eigen herstelproces van inmiddels veertien jaar geleden, speelde fysiek actief zijn in de natuur een grote rol. Dat gun ik iedereen.

Ik heb me verdiept in ecologisch groenbeheer en heb jaren gewerkt als hovenier, met oog voor natuur in de tuin. Daarna ben ik buitenwerk gaan combineren met het begeleiden van mensen met psychiatrische problemen. Eerst in een landschapsonderhoudproject van GGZ Leiden, en later bij Moestuin Maarschalkerweerd.

Ondertussen kwam ik in aanraking met transactionele analyse. Ik volgde veel trainingen op dit gebied. En ik merkte dat dit model mijzelf en anderen een goed gereedschap biedt om meer vrijheid en vitaliteit te bereiken. Met terugwerkende kracht heb ik meer inzicht gekregen in mijn moeheid van jaren geleden. In het voorjaar van 2014 heb ik de basisopleiding tot TA coach/counsellor afgerond.

Nu begeleid ik mensen die hulp willen bij hun herstel. Dat vind ik heerlijk.

In een kennismakingsgesprek kun je ervaren of je het prettig vindt begeleiding van mij te krijgen.